El Districte de Sants – Montjuïc ha iniciat un procés de participació per acompanyar l’elaboració del Pla d’equipaments de Poble-sec; un document que ha de ser l’eina de planificació a llarg termini (recollint les necessitats i disponibilitats del districte en matèria d’equipaments) i que proposi un pla de transformació a curt, mitjà i llarg termini.

Durant aquest procés, i amb l’assessorament d’EIDOS, s’han realitzat i estan previstos diversos debats per tal d’incorporar les visions i opinions dels diferents agents socials. El procés ha finalitzat la seva fase de diagnosi, realitzada amb l’objectiu de compartir visions, inquietuds, mancances i necessitats d’usos dels equipaments del barri, i començarà durant els pròxims mesos la fase de debat per tal de definir propostes i usos dels diferents equipaments disponibles.

(Procés en curs)

Web decidim.barcelona