DATES: 17, 19, 24, 26 i 31 d’octubre, i 2, 7, i 9 de novembre 2017

HORARI: 9.30 a 12.30 h

LLOC: Institut d’Estadística de Catalunya (Via Laietana, 58 – 08003 Barcelona)

ORGANITZA: Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques)

Curs d’introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Es dirigeix a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques. També es dirigeix a llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades.

El curs s‘estructura en vuit sessions, i cadascuna en una part de presentació teòrica de diverses tècniques estadístiques, una segona part d’aplicació de les tècniques en el paquet estadístic R i Deducer, i una part final de resolució d’un exercici pràctic.

Més informació i programa