DATES: 9, 16, 23 i 30 d’octubre de 2017

La Federació de Municipis de Catalunya organitza aquest curs amb la finalitat que les persones que treballen en gestió i atenció al ciutadà a les administracions locals, centrades en el territori, que es relacionen amb la ciutadania i que en definitiva s’orienten al servei públic, adquireixin eines per prevenir conflictes d’una banda, i per gestionar-los positivament si s’han manifestat, de l’altra.

Els objectius principals d’aquesta acció formativa són saber fer un anàlisi i diagnòstic de conflictes, aplicar la visió sistèmica al conflicte organitzacional, conèixer els mètodes alternatius de resolució de conflictes, aprendre a identificar la mediabilitat del conflicte, conèixer el procés de mediació: principis, fases i tècniques, i adquirir eines comunicatives per a la gestió positiva de conflictes i mediació.

Més informació

Consulta el programa