DATES: 13, 20 i 22 de novembre de 2017

HORARI: 9.30 a 14.30 h

LLOC: Via Laietana, 33, 6è 1a – 08003 Barcelona (FMC)

ORGANITZA: Federació de Municipis de Catalunya

El punt de partida que explica la necessitat d’un canvi de model de les organitzacions i institucions públiques es troba precisament en els canvis en la societat. Una societat cada vegada més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de les societats actuals que poden agrupar-se sota el concepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per separat comporta unes implicacions específiques i rellevants en la gestió pública.

Per apropar-se i interpretar aquesta “nova societat”, per debatre amb la ciutadania les polítiques i estratègies i per implementar les actuacions i els programes calen noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant. El model de l’Administració deliberativa pretén incorporar aquests valors en la seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que conflueixen en l’espai públic. Paral·lelament, aquesta participació necessitarà el foment de la transparència com a revers de la mateixa moneda per fer creïble el model i per apropar sense filtres l’Administració a la ciutadania.

El curs està adreçat a professionals que dirigeixen i/o gestionen projectes en qualsevol àrea d’actuació en l’àmbit local, en administracions públiques, organitzacions, empreses de servei o associacions ciutadanes.

Més informació i programa