DATA: 9 de novembre de 2017

HORARI: 9.15 a 11.15 h

LLOC: Escola d’Administració Pública de Catalunya

La quarta sessió del cicle #eapcOpenLab porta per títol “La comunicació pública a l’era de la transparència, de l’ètica, de les dades obertes i del govern obert” i tractarà les principals temàtiques vinculades a la comunicació institucional, amb l’objectiu de reflexionar tant sobre el rol que hi juguen els servidors públics com sobre el tipus de comunicació que es duu a terme. Així, durant tota la sessió, es dibuixaran els principals reptes que fan referència a la comunicació institucional.

L’estructura d’aquest seminari té dues parts. Durant la primera es presentarà el paper de la comunicació al sector públic i la seva importància i relació en matèries com són la transparència, l’ètica pública, les dades obertes i el govern obert. Es reflexionarà sobre el canvi de la comunicació pública en els darrers anys i com ha passat de ser una eina d’informació a una eina de relació amb la societat. A la segona part, s’establirà una conversa entre els ponents i els assistents sobre la temàtica de la sessió.

Curs dirigit al personal del sector públic català.

Més informació i programa