La FAAEE i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzen la I edició de la Diplomatura de postgrau en govern obert local: transparència, bon govern i participació ciutadana amb l’objectiu que els electes i el personal al servei dels governs locals puguin exercir les respectives responsabilitats en un nou marc de principis i valors que han de guiar l’actuació pública.

La Diplomatura de postgrau s’articula en classes teòriques i pràctiques. Les primeres combinaran els continguts pròpiament teòrics amb l’estudi del cas, a través de la legislació i la jurisprudència existent, així com analitzant els models comparats. Les classes seran altament participatives, aprofitant així mateix l’experiència dels alumnes, que són càrrecs electes, directius i personal al servei de les administracions locals. Pel que fa a les classes pràctiques, aquestes es localitzen al final de cada mòdul i es destinen en la seva totalitat a la resolució a l’aula de casos pràctics avaluables, prèviament preparats a casa. Es combinarà la realització de pràctiques en grup / individuals i amb /sense utilització de material de suport.

Les diferents matèries seran impartides per personal docent provinent del món professional,  acadèmic i polític que disposa de la perspectiva pràctica i de la formació necessària per oferir als assistents una aproximació rigorosa i actual a l’activitat de govern de l’administració local.

Més informació