Dates: 21 i 22 de març de 2018

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

El Congrés de Govern Digital és el fòrum de debat de referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital. Aquesta edició en concret, focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball dels ens més propers a la ciutadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital. Per tant el congrés ha de servir per:

  • Crear un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències i transferència de coneixement d’àmbit local centrades en assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses.
  • Posar en valor el lideratge i treball de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora.
  • Posar en comú experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes. Tot establint una col·laboració permanent i fluida.

Més informació