Any 2018 (en curs)

Un Pla d’Equipaments és una eina de planificació global que recull les necessitats i disponibilitats d’un territori en matèria d’equipaments, i proposa un pla de transformació a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

El Pla d’Equipaments de Nou Barris 2010-2020 està a punt d’arribar a la seva finalització, motiu pel qual el Districte ha volgut avançar-se i començar amb les tasques de revisió i actualització. En aquest procés de revisió, es vol incorporar les visions i opinions de la ciutadania i dels agents socials, per tal que el pla resultant sigui fruit d’un debat compartit entre representants polítics, tècnics/ques municipals, associacions i ciutadania a títol individual.

Tot i que la revisió del Pla es portarà a terme, en major part, en el marc de la Comissió de Seguiment que s’ha creat, s’ha obert un procés de debat i consulta centrat en el diagnòstic, que té com a objectiu definir i compartir quines són les necessitats de nous equipaments al Districte.

Web del procés