Dates: 17 i 18 de setembre de 2018

Lloc: Hotel Agumar de Madrid (Paseo de Reina Cristina, 7 – 28014 Madrid)

Organitza: Federación Española de Municipios y Provincias

Curs dirigit a personal directiu i tècnic de les oficines de registres i serveis d’atenció ciutadana, i tècnics i directius implicats en polítiques, projectes o serveis d’elaboració de normativa i de participació ciutadana.

El curs “Adaptació de la Llei 39/2015. Resolució de dubtes pràctics en les oficines d’atenció ciutadana i registre de les entitats locals” pretén donar resposta als dubtes que pot generar l’esmentada llei en temes relacionats amb les oficines de registre i serveis d’atenció ciutadana, compartir les novetats sobre tasques i procediments en aquestes oficines, i reflexionar sobre com millorar la coordinació entre els diferents serveis dels ens locals. Per fer-ho, abordarà temes com la digitalització de documents, complir els requisits legals, com ha de ser la notificació electrònica, etc.

Més informació, programa i inscripcions