Any 2018 (en curs)

L’Ajuntament de Premià de Mar reserva 500.000 € del pressupost municipal dels dos anys següents (2019 – 2020) perquè la ciutadania decideixi a quins projectes els vol destinar. Es poden proposar els projectes, inversions i accions que es considerin que poden millorar el poble en qualsevol àmbit: Cultura i esports, Civisme i bon veïnatge, Medi ambient i sostenibilitat, Activitat econòmica, Persones, Urbanisme i espai públic, Comunicació i participació.

Un cop acabi el termini i l’Ajuntament tingui totes les idees ciutadanes, es valoraran tècnicament, si són viables, legals, de competència municipal, si no superen el pressupost establert, etc. Totes les propostes que compleixin aquests criteris es posaran a votació perquè la ciutadania decideixi les millors de cada bloc:

  • Propostes grans: Entre 50.001 € i 150.000 €
  • Propostes mitjanes: Menys de 50.000 €

Finalment l’Ajuntament, es compromet a integrar en el pressupost municipal les propostes més votades, fins a esgotar els 500.000 €, per tal que es puguin realitzar durant el 2019-2020.

Web del procés