2019 (en curs)

El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) ha de ser un acord per a impulsar una estratègia comuna entre els àmbits de l’educació superior, la recerca i la innovació, i l’economia productiva, per a construir una Catalunya de futur i avançar cap a una societat del coneixement, tot creant un marc de referència de les polítiques que s’han de desplegar en matèria d’universitats, recerca i innovació.

Per a elaborar el PN@SC, el Departament d’Empresa i Coneixement ha previst la següent estructura de treball:

  • Un Plenari, compost per una gran representació del govern de la Generalitat, i persones dels sistemes d’educació superior, recerca i innovació, i del teixit social i empresarial. Té com a funció principal elaborar la proposta final del Pacte.
  • La Taula Permanent, integrada per una representació més reduïda d’agents implicats en el Pacte, i que té com a funció principal ser l’òrgan de direcció i coordinació del PN@SC i dels Grups de Treball que es creïn.
  • El Consell Consultiu, configurat com un grup de 40 personalitats dels àmbits implicats, i que té com a funció oferir suport al Plenari i a la Taula Permanent.
  • Els 7 Grups de Treball, creats per elaborar la proposta de mesures concretes corresponents a cada àmbit.

Com a resultats del treball realitzat per aquests òrgans, s’ha previst obrir un procés de participació i debat amb l’objectiu de recollir mesures i estratègies concretes que donin resposta als objectius elaborats pels Grups de Treball.

El procés de participació, que es desplegarà durant els mesos d’octubre i novembre del 2019, s’estructura en 5 sessions de treball sectorials, i 7 sessions territorials, a més de la possibilitat de realitzar aportacions mitjançant la plataforma participa.gencat.cat.

EIDOS Dinamització Social és l’encarregada de dissenyar i dinamitzar les sessions esmentades, a més de recollir les propostes que es formulin a la plataforma online.

Més informació:

https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement

http://empresa.gencat.cat/ca/intern/pnsc