18 de febrer de 2019

L’Ajuntament de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, i l’Eurocat – Centre Tecnològic de Catalunya van organitzar el dia 18 de febrer l’ÀgoraEC d’Economia Circular, una oportunitat per a descobrir idees de negoci o projectes sobre economia circular i, alhora, enriquir-los aportant solucions i millores que permetran potenciar-los.

L’ÀgoraEC, a més, era una trobada oberta a la participació de totes aquelles persones que des de diversos àmbits (institucions, ONG, empreses gestores de residus, empreses que cerquen solucions, acadèmics, …) volien contribuir, des de la seva expertesa i coneixement, a perfilar i consolidar els projectes que es presentessin.

La jornada va comptar amb l’assessorament d’un equip de mentors, els quals tenien una doble tasca: per una banda, i a l’igual que la resta de persones participants, enriquir el projecte amb les seves recomanacions; i, per l’altra, escollir-ne un d’entre tots els projectes presentats, juntament amb els organitzadors de la trobada. Aquest equip estava format per experts d’institucions com Eurocat, la FUB o la UPC, entre altres.

Resultats de l’ÀgoraEC

Van participar 53 persones de les 61 que s’havien inscrit. D’aquestes, 7 eren persones que van presentar projectes a treballar, 5 eren mentors, i 4 membres d’organització, així que quasi el 70% van ser persones que van assistir com a participants.

En relació amb el perfil professional de les persones participants, el 22,64% eren membres de l’administració pública, el 18,87% de la universitat, i també el 18,87% van indicar ser treballadors en una empresa/entitat privada. Referent al nivell d’expertesa, el 67% dels participants va indicar que l’àmbit on creien que podrien aportar més als projectes era l’ambiental o el tècnic. Sense ser igualitari, i tot i la dificultat de la crida, cada grup va comptar amb persones de les diferents perspectives: social, econòmica, ambiental i tècnica.

Finalment, es van presentar 5 projectes de 5 entitats diferents:

  • Projecte 1: Xarxa de calor utilitzant recursos residuals (biogàs/biomassa) del Dipòsit Controlat de Bufalvent (Simbiosy).
  • Projecte 2: Proposta d’economia circular al PAE els Trullols de Manresa (Associació d’empresaris dels Trullols).
  • Projecte 3: Reparatruck: servei mòbil d’autoreparació (Solidança).
  • Projecte 4: Bioeconomia forestal circular (Boscat).
  • Projecte 5: ScrapStore Bufalvent (Associació d’empresaris de Bufalvent).

El projecte seleccionat per l’equip de mentors va ser: Estudi de viabilitat per implementar una xarxa de calor a partir de recursos residuals procedents del dipòsit controlat de Bufalvent que analitzi també la possibilitat que d’assecar estella. Aquesta decisió recullia una aportació dels i les participants a l’ÀgoraEC i compartida per l’equip de mentors, que defensava que els projectes 1 (Simbiosy) i 4 (Boscat) podien ser complementaris. El projecte escollit va obtenir un estudi en profunditat que l’ajudi a potenciar o consolidar.

Més informació

Crida a presentar projectes

Crida a inscriure’s