Secretaria Tècnica Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI)

La XAVI és una xarxa impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Està formada per entitats, altres agents socials i administracions compromeses en treballar conjuntament entorn a temàtiques concretes realitzant propostes, projectes i accions encaminades a la millora de la qualitat de vida de les…

Servei d’assessorament i suport en el disseny del procés participatiu que ha d’acompanyar la redacció de la Llei de patrimoni cultural

Actualment, la gestió del patrimoni cultural de Catalunya està regulada per la Llei 9/1993 de 30 de setembre i la Generalitat la vol modificar per actualitzar-la i així poder garantir la protecció, la conservació i la difusió de l’herència cultural del país d’acord amb l’evolució i les necessitats de la societat actual. Aquesta nova llei…

Parlem de pressupostos

La Generalitat de Catalunya vol impulsar un procés de participació sobre política pressupostària, per recollir les preferències, opinions i aportacions de la ciutadania i així completar i millorar la presa de decisions pressupostàries. En aquest cas, es va fer una prova pilot adreçada al personal de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció de replicar-la més endavant obrint la…

Jornada de cohesió d’equip de Serveis Socials

Després d’un període de canvis i d’estabilització de personal, el Consell Comarcal del Baix Empordà ens va demanar que organitzéssim una jornada de cohesió amb tot l’equip de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà. L’objectiu final era que les persones i els equips es coneguessin i entenguessin quines funcions tenen els…

Eixos verds Castelldefels

Eixos verds – Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van proposar crear sis eixos estructurants en el municipi, en sentit mar-muntanya i est-oest, per definir un nou model que acosti els serveis de proximitat a la ciutadania, evitant els desplaçaments innecessaris, que fomenti una mobilitat activa i sostenible, i que afavoreixi la cohesió social. El servei…

Les biblioteques i el programa “Barris i comunitats: motors de transformació social”

El projecte treballa per construir comunitats cohesionades i vinculades al territori a partir de projectes sociourbans que generin una millora de les condicions de vida, el desenvolupament de trajectòries de prosperitat en el veïnat i les condicions perquè les polítiques arrelin i incrementin el seu potencial transformador. Preveu, essencialment, la intervenció en tres entorns: els…

Consell de ciutat Badalona

Consell de Ciutat – Badalona

El Consell de Ciutat és l’òrgan territorial de participació més important de Badalona. Portava gairebé 10 anys sense ser convocat, tot i que està regulat al vigent Reglament Municipal de Participació, i per tornar-lo a posar en marxa, l’ajuntament va iniciar un procés participatiu amb una doble intencionalitat: d’una banda, recuperar el seu funcionament, engegant…

Fòrum G3 Gent gran Gavà 2022-2023

Projecte actualment actiu.  El Fòrum G3 (Gent Gran Gavà) esdevé un espai de participació i consulta on abordar els reptes que ha d’afrontar Gavà per gaudir d’un envelliment actiu a la ciutat. Promou el diàleg i la col·laboració entre l’administració local, els ens socials i la població de Gavà per tenir un compromís comú, i…