Consell de ciutat Badalona

El Consell de Ciutat és l’òrgan territorial de participació més important de Badalona. Portava gairebé 10 anys sense ser convocat, tot i que està regulat al vigent Reglament Municipal de Participació, i per tornar-lo a posar en marxa, l’ajuntament va iniciar un procés participatiu amb una doble intencionalitat: d’una banda, recuperar el seu funcionament, engegant la Comissió Permanent del Consell de Ciutat com a òrgan motor de la seva activitat i el Plenari del Consell, i d’altra, promoure la reflexió i el diàleg sobre les línies de treball a presentar al Ple Municipal en forma de propostes per a les actuacions de l’ajuntament en el proper mandat.

Amb aquests dos objectius es van fer sis debats oberts a la ciutadania i distribuïts pels sis districtes de la ciutat. Els eixos temàtics d’aquests debats van girar al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la versió elaborada per la Diputació de Barcelona, no per concretar què calia fer a cada barri o a cada districte, sinó d’assenyalar el marc general de les actuacions que haurien d’orientar el futur de la ciutat.

EIDOS Dinamització Social s’ha encarregat de gestionat la plataforma digital “Participa 311” i ha dut a terme les tasques de dinamització als diferents debats del procés participatiu. A més a més, de dur a terme el recull de propostes i l’anàlisi dels resultats de cada debat.

Es pot trobar tota la informació al web del procés.