DATA: 22 de setembre de 2017

HORARI: 9 a 14 h

LLOC: Casa de la Cultura (Girona)

Curs dirigit a treballadors de l’administració local i tot el seu sector públic, especialment aquells que tenen responsabilitats o interès en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l’Administració i participació ciutadana.

El curs, organitzat per la Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona, serveix com a introducció al model Brige © per comprendre quin és el nostre estil relacional, adquirir habilitats de comunicació i adaptar la nostra comunicació vers els nostres interlocutors.

Més informació i inscripcions