DIES: 30 d’octubre – 3 de novembre 2017

DIRECCIÓ ACADÈMICA: Miquel Salvador, Universitat Pompeu Fabra (UPF).

NÚM. PLACES: 30 (inscripcions a partir de l’1 de setembre)

Proporcionar una reflexió conceptual i nivell d’experiències aplicades sobre la configuració del Govern Obert en l’àmbit local i el seu impacte en els nous models de gestió pública, atenent especialment a la seva dimensió de generació de xarxes i col·laboració tant a nivell interadministratiu com amb el teixit social i econòmic de la ciutat.

El curs combina quatre tipus de dinàmiques: conferències per a la reflexió i el diàleg conjunt, tallers per generar processos d’aprenentatge compartit, taules rodones per a contrastar plantejaments pel desenvolupament d’estratègies i les visites guiades institucionals per a conèixer experiències sobre nous models de gestió associats al Govern Obert.

Curs dirigit a directius, comandaments intermedis i professionals vinculats al desenvolupament de projectes associats a les dimensions que configuren l’Open Government (transparència i rendiment de comptes, participació i col·laboració) amb especial atenció als àmbits de col·laboració públic-privat (tant a nivell transversal com sectorial)..

Més informació