DIES: 19 i 25 de setembre i 6 d’octubre 2017

HORARI: 10 a 14 hores

LLOC: Seu de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre

Aquest curs, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’inscriu dins de l’itinerari formatiu entorn a la qualitat democràtica, per impulsar la incorporació en les administracions públiques de mesures per a la seva transformació i obertura, com ara la transparència i la rendició de comptes, la participació ciutadana o les noves tecnologies al servei de la qualitat democràtica.

El curs està dirigit a personal tècnic del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i té per objectius:

  • Analitzar les noves tendències en Govern obert digital des de l’òptica de la realitat de les administracions locals catalanes.
  • Dotar d’eines per a la presa de les decisions estratègiques associades a la utilització de les TIC en el Govern obert i en la seva posada en marxa.
  • Veure exemples i bones pràctiques en la utilització de les noves tecnologies per al Govern obert.

Més informació