DIES: 24 – 27 d’octubre 2017

COORDINACIÓ ACADÈMICA: Joan Subirats i Ismael Blanco, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

NÚM. PLACES: 30 (inscripcions a partir de l’1 de setembre)

El curs pretén aprofundir en les oportunitats i desafiaments de la col·laboració i participació en la política social local: del govern a la governança; del monopoli públic a la corresponsabilitat; les polítiques socials locals en un entorn de governança multinivell; integralitat i transversalitat en la política social local; cooperació públic-privada i participació de les ONG i del Tercer Sector; mecanismes de participació ciutadana en les polítiques socials; desenvolupament comunitari i gestió de proximitat; autogestió, cooperació i innovació social, coproducció de polítiques públiques.

El curs està dirigit a polítics locals amb responsabilitat o interès en les polítiques socials, directius, responsables i tècnics de serveis socials, educatius, socio-sanitaris, socio-educatius, comunitaris i directius responsables, professionals i voluntaris del Tercer Sector.

Més informació