El procés participatiu PAM Cornellà que va portar a terme l’ajuntament tenia com a objectiu incloure la visió ciutadana en la definició del Pla d’Actuació Municipal per als següents tres anys. Les entitats i els veïns i veïnes van poder debatre i establir quines haurien de ser les principals estratègies durant els pròxims anys i en diferents àmbits. Per a facilitar la participació de tothom, durant dos mesos es van oferir diversos canals i espais de participació i debat públic:

  • Portal web de participació electrònica.
  • Cinc debats ciutadans en diferents districtes de la ciutat.
  • Dinamització de xarxes socials.

 

Portal web del PAM: pam.cornella.cat