El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, en la seva voluntat de generar espais de reflexió i consens sobre diferents aspectes d’interès ciutadà, va desenvolupar un procés de participació ciutadana per a repensar el model de Festa Major de la ciutat.

Per a facilitar la inclusió de les diverses visions existents, l’Ajuntament, amb l’assessorament i suport d’EIDOS, va desenvolupar durant tot un any diverses eines i espais que varen permetre incloure l’opinió ciutadana des del moment de diagnosi fins a la configuració del model desitjat a partir de debats en grups temàtics. Així mateix, i amb l’objectiu d’arribar al màxim de població, es va distribuir un qüestionari ciutadà obert a tothom per a conèixer la seva opinió. Del total de qüestionaris recollits, més del 60% corresponien a ciutadans no vinculats a entitats.

 

Informació a la web de l’ajuntament:
http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/52155-nova-jornada-del-proces-participatiu-per-repensar-la-festa-major-el-proper-dijous