Eixos verds Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van proposar crear sis eixos estructurants en el municipi, en sentit mar-muntanya i est-oest, per definir un nou model que acosti els serveis de proximitat a la ciutadania, evitant els desplaçaments innecessaris, que fomenti una mobilitat activa i sostenible, i que afavoreixi la cohesió social.

El servei que va desenvolupar EIDOS va ser el de  dinamitzar les sessions informatives i de debat amb agents clau de la ciutat, per donar a conèixer el projecte (encara en estudi) i recollir les propostes perquè l’ajuntament pogués avaluar la seva viabilitat.