L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Consell d’Associacions de Barcelona, ens va demanar fer una formació sobre el Reglament de participació ciutadana de Barcelona. El públic destinatari van ser en un grup les secretaries dels diferents Consells Sectorials, i en un altre, les vicepresidències associatives dels Consells Sectorials de la ciutat. No només es va explicar què aporta la Normativa i els seus objectius, sinó també l’organització municipal per la participació, amb els seus sistemes i òrgans de participació, però molt especialment, les funcions de les vicepresidències i les eines que aporta per fer incidència política des dels Consells.