Projecte actualment actiu. 

El Fòrum G3 (Gent Gran Gavà) esdevé un espai de participació i consulta on abordar els reptes que ha d’afrontar Gavà per gaudir d’un envelliment actiu a la ciutat. Promou el diàleg i la col·laboració entre l’administració local, els ens socials i la població de Gavà per tenir un compromís comú, i treballar conjuntament per convertir-se en un referent de l’envelliment actiu. 

Aquesta diversitat de les persones que formen part del Fòrum, que va des de representants d’entitats, d’associacions, professionals del sector d’atenció a la gent gran, i persones interessades a títol individual, permet tenir una àmplia mirada de les necessitats a les quals donar resposta per millorar la qualitat de vida de les persones grans de la ciutat, afavorint el desenvolupament psicomotriu, la socialització i el seu benestar emocional. 

Des de març de 2022 EIDOS Dinamització Social s’encarrega de la secretaria tècnica i de dinamitzar totes les sessions de plenaris i grups de treball (salut, habitatge, intergeneracional i alimentació). El 26 d’octubre de 2022 es va realitzar la jornada “Gent Gran de Gavà, un present ple de futur”, promoguda pel Fòrum G3 i l’Ajuntament de Gavà, oberta a la ciutadania, a la que van assistir 102 persones.