A la I Assemblea General de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana es va acordar la creació degrups de treball que tinguessin com a objectiu analitzar qüestions clau en matèria de transparència i participació ciutadana, i facilitar a les xarxes locals el seu coneixement i implementació. Un d’aquests grups és el de Dades Obertes.

Les dades obertes, en un format obert i reutilitzable, és un dels reptes de la transparència i del govern obert. Fruit del treball del Grup de Dades Obertes és la guia que es presenta, i que està pensada i elaborada per a que qualsevol entitat local pugui seguir un full de ruta per a implementar a la seva organització una política de dades obertes a la ciutadania.

La guia inclou un gran ampli ventall de continguts com són el marc legal, el model d’obertura de dades, pla tecnològic, indicadors, o el pla de formació i difusió.

Accedeix a la guia