Unicef, dins del seu projecte d’Eines per a la participació adolescent, publica la guia online Educació i participació adolescent.

En aquest material es tracta la participació adolescent a l’àmbit educatiu, i parteix de la concepció de que l’exercici de la participació és i comporta un procés educatiu en el qual entra en joc el desenvolupament d’actituds i habilitats. Promoure la participació implica assumir un compromís amb els i les adolescents que apunta al desenvolupament de les seves capacitats. Això només pot donar-se en ambients que respectin la seva dignitat com a persones i les seves característiques com a adolescents.

Cal prioritzar estimular als nens i adolescents per a que coneguin i assumeixin els principis de la Convenció sobre els Drets del Nen. L’escola és l’espai propici per això, si se’ls permet participar en la gestió del centre i se’ls estimula a pensar i a discutir sobre els drets d’altres persones.

Amb aquest material es pretén impulsar processos per a la participació dels adolescents mitjançant accions que contribueixin al coneixement i a la defensa dels seus drets i d’instruments que afavoreixin el protagonisme en temes del seu interès. Si bé el destinatari últim és l’adolescent, el material està dirigit a tots aquells adults que desenvolupen tasques amb adolescents i que estiguin motivats pel tema.

La guia inclou informació teòrica i dinàmiques, jocs, i activitats grupals.

Dins els materials de participació adolescent, s’inclouen altres guies com Salut i participació adolescent, Justícia i participació adolescent, i Cultura i participació adolescent.

Accedeix a la guia

Accedeix a tots els materials