La llei 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (LMC) obligava als municipis a adaptar els seus reglaments de participació municipals o a aprovar-lo si no en tenien.

EIDOS va redactar un Reglament tipus de Participació Ciutadana, la guia per ajudar als municipis a elaborar el seu propi reglament i dos vídeos que es van utilitzar en els municipis que van organitzar debats ciutadans previs a l’aprovació dels seus reglaments.

Aquest projecte formava part de l’estratègia de suport que va oferir als municipis la Consejería delegada de Participación y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife. Hi van col·laborar també Fernando Pindado (jurista) i Pernan Goñi (il·lustrador).

Enllaços als vídeos formatius: “El Reglamento de participación ciudadana” i “Canales municipales para la participación

Web http://participatenerife.es/