La Coordinadora d’Animació Sociocultural de Catalunya CASC_CAT ha elaborat, amb la col·laboració de diversos professionals que desenvolupen la seva tasca socioeducativa amb joves, el llibre “Intervenció socioeducativa amb joves”.

L’objectiu d’aquesta publicació era de disposar d’un material didàctic teòric i pràctica d’utilitat per a l’alumnat i el professorat que es pugui actualitzar i compartir amb facilitat.

Es pot accedir al llibre descarregant-lo de forma lliure en format PDF o bé adquirint-lo en paper contactant amb el CASC_CAT. Com a complement del llibre es facilita un link amb recursos, activitats, i enllaços d’interès al dossier electrònic que han creat per al desenvolupament de la part pràctica.

El llibre ha estat finançat per les aportacions dels membres de la CASC_CAT.

Més informació

Accedeix a la publicació

Accedeix als recursos pràctics