Després d’un període de canvis i d’estabilització de personal, el Consell Comarcal del Baix Empordà ens va demanar que organitzéssim una jornada de cohesió amb tot l’equip de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà. L’objectiu final era que les persones i els equips es coneguessin i entenguessin quines funcions tenen els seus serveis.

EIDOS va planificar i dinamitzar la jornada amb activitats de coneixença i de cohesió que afavoreixen el sentiment de pertinença al grup, i es va aplicar la metodologia del LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) perquè cada equip expliqués els seus serveis