L’Ajuntament de Castelldefels va portar a terme un procés de debat amb l’objectiu de reflexionar sobre l’estat, les característiques i l’ús dels correcans actuals, així com elaborar propostes de millora i avaluar les possibles futures ubicacions, ampliacions i trasllats.

EIDOS es va encarregar de dinamitzar el debat i les taules de treball que es van portar a terme, així com d’analitzar els resultats obtinguts als qüestionaris distribuïts amb la finalitat de recollir opinions de manera individual.

En aquest projecte es va comptar amb l’opinió de la ciutadania no només en la tria de criteris que havien de definir els correcans (organitzant una sessió de debat sobre condicions, normes, característiques …), sinó també en la presa de decisió presentant als participants la proposta final per tal de contrastar-la i validar-la.

 

Web ajuntament: https://www.castelldefels.org/ca/hemeroteca.asp?Id=10992&IdArea=9