Data: 25 de gener de 2019

Lloc: Federació de Municipis de Catalunya (Sala Auditori, Via Laietana, 33, 6è 1a – Barcelona)

Organitza: Federació de Municipis de Catalunya

L’aprovació de les lleis catalana i espanyola de transparència obliguen a les administracions públiques a garantir el dret de la ciutadania a accedir i conèixer l’acció de govern. Aquesta transparència ha de permetre, a més, rendir comptes de la seva actuació i adequar el seu funcionament a un nou model de gestió més transparent, àgil i rigorós, ja que és necessari orientar les organitzacions públiques a impulsar models d’informació més innovadors que facilitin poder compartir dades.

Aquestes jornades estan dirigides a responsables polítics i tècnics, especialment de les àrees relacionades amb govern obert, transparència, i participació, entre d’altres.  La jornada està dirigida per Michael Donaldson, responsable tècnic de l’àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l’FMC, i per l’Helena Carbonell, politòloga i màster en gestió pública avançada.

Es pot inscriure a les jornades mitjançant el formulari de la web de l’FMC: formacio.fmc.cat

Més informació

Programa