Juliol 2018

El Punt Solidari és un servei de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que, en col·laboració amb la Creu Roja i Càritas, ofereix suport a les famílies i persones amb majors dificultats socials i econòmiques, mitjançant la distribució d’aliments i de productes d’higiene i neteja. El servei també inclou un programa formatiu dirigit a millorar l’economia domèstica, l’autosuficiència i el benestar de les persones beneficiàries, a més de gestionar una xarxa de recollida d’excedents alimentaris.

A inicis de l’any 2018, el Centre Logístic del Punt Solidari es va traslladar a un nou emplaçament al carrer Vallès. A partir d’aquest canvi de situació, es va decidir convidar  a totes les persones que d’alguna manera col·laboren amb el servei (entitats, persones voluntàries, persones beneficiàries, etc.) a visitar el nou espai. De forma simultània, es va considerar interessant aprofitar aquest moment de canvi per avançar en la construcció compartida del futur servei, aprofitant els coneixements i les experiències de tots aquests col·lectius, i utilitzant aquesta informació per estructurar l’espai del nou Centre Logístic, encara per acabar de determinar. Per això, es va organitzar una jornada de reflexió i debat per a construir, tots junts, el model de distribució d’aliments solidaris i, conseqüentment, per configurar el nou centre logístic. Aquesta jornada, realitzada el dia 9 de juliol, ha estat l’oportunitat per escoltar l’opinió de tots els agents i implicar en el servei als referents tècnics municipals, les entitats i persones voluntàries col·laboradores, així com a les mateixes persones beneficiàries.

EIDOS va col·laborar en la organització de la jornada conduint la sessió, moderant les taules de debat, i dinamitzant grups de treball.

Web del servei

En aquesta època cal recordar també a les persones amb més necessitats. Això ens ha fet pensar en el debat en el que varem col·laborar amb professionals, entitats i ciutadania implicada en el Punt Solidari del Prat de Llobregat. Us deixem una breu mostra!

Publicada por EIDOS Dinamització Social en Martes, 11 de diciembre de 2018