El màster pretén proporcionar formació especialitzada per a la comprensió de les polítiques socials i l’acció comunitària des d’una perspectiva complexa i pluridisciplinar aportant una aproximació tant teòrica com pràctica, en dues vessants, una professionalitzadora i una altra acadèmica.

Professionalitzadora perquè està encaminada a la formació d’experts per al disseny, avaluació i implementació de polítiques socials i accions comunitàries.

Acadèmica perquè està dirigida a la formació per a la investigació científica en l’àmbit de les polítiques socials i l’acció comunitària, amb possibilitat d’accés al doctorat.

El curs començarà el 16 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2018.

Poden accedir al màster els llicenciats, graduats o diplomats en Sociologia, Ciència Política, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil.

Més informació