El Servei de Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat tenia l’encàrrec de definir el projecte per al nou centre cívic que se situarà a l’edifici municipal del carrer Lo Gaiter de Llobregat, 112 (futur Centre Cívic Palmira Domènech). Actualment, l’edifici es troba en la fase de Projecte executiu. A més, entre els referents es troba el Document marc de centres cívics, que conté una reflexió més global del que són i el paper que han de jugar a la ciutat. És un document que ha estat útil d’ençà que es va redactar el 2002, però que calia revisar i actualitzar.

Per fer-ho, es va considerar imprescindible treballar conjuntament amb la resta de departaments implicats en la vida dels centres cívics. Per aquest motiu, es va crear un Grup Motor que, amb l’assessorament d’EIDOS, es va encarregar de fer el seguiment i vetllar per la redacció del document marc de centres cívics, de redactar el projecte del nou centre, i del procés de debat que va acompanyar tot aquest projecte.