“Les persones han de ser les protagonistes i qui construeixin la intel·ligència col·lectiva del bon veïnatge amb la diversitat i interculturalitat com un valor de ciutat.” (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)

 

La Xarxa de Valors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb més de dotze anys d’experiència a l’estat espanyol, està formada per diversos col·lectius (més de 70 entitats) i més de 400 persones del municipi que treballen per a generar un marc de convivència, enfortir el teixit social i sensibilitzar sobre el civisme i les bones relacions de veïnatge.

 

La diagnosi i el Pla d’Acció

Durant els anys 2016 i 2017, la Xarxa i el Servei de Convivència de l’Ajuntament van liderar un procés per a analitzar el punt de partida en el foment de la convivència i en l’establiment del bon veïnatge. Aquest procés de diagnosi compartida, va donar pas al desenvolupament d’un procés de debat intern, amb el suport d’EIDOS, sobre noves accions que s’haurien d’impulsar des de l’Ajuntament, per tal d’acabar configurant el nou Pla d’Acció Antirumors; un document que recollís les iniciatives que es comprometia a impulsar la Xarxa per combatre els rumors i estereotips que dificulten la convivència a la ciutat.

 

El procés d’elaboració

El procés de participació, que partia de la diagnosi elaborada pel Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona (CER Migracions), es va estructurar en diverses fases:

  • Fase de recollida de propostes, amb un debat amb els membres de la Xarxa de Valors per compartir la visió sobre el funcionament i el treball de la mateixa Xarxa i proposar accions a incloure en el Pla d’Acció; i dos debats amb referents tècnics municipals, per tal de construir un nou relat sobre convivència i diversitat, fomentar el coneixement entre els professionals dels serveis públics assistents, i proposar objectius i accions a incloure al Pla.
  • Fase d’anàlisi de les propostes i redacció d’un esborrany de Pla. Amb les aportacions recollides a la fase anterior, l’equip que liderava el projecte, amb la col·laboració d’EIDOS, va elaborar un esborrany de Pla amb nous objectius i accions.
  • Fase de contrast del document, en el que es va organitzar de nou un debat amb les persones i entitats integrants de la Xarxa per presentar, contrastar i debatre les accions recollides; i un debat amb referents tècnics municipals amb el mateix objectiu, a més d’implicar als serveis municipals en l’execució d’aquestes.
  • Fase de devolució, en la que s’ha presentat el Pla (el programa Narratives interculturals).

Com a fruit de tot el treball realitzat, l’Ajuntament ha convertit la transmissió de valors i missatges positius en una línia estratègica municipal, com a programa Narratives Interculturals.

 

Resultats obtinguts

Quasi 100 persones, entre membres de la Xarxa i referents tècnics municipals, han col·laborat en la creació del programa Narratives Interculturals, participant en els diversos debats que s’han realitzat.

El programa està estructurat en quatre àmbits de treball interrelacionats:

  • Sensibilització i informació, per a referir-se a aquelles accions dirigides a sensibilitzar la societat i provocar un canvi de mirada, posant especial èmfasi en la transmissió de missatges positius.
  • Formació, amb accions encaminades a capacitar a les persones i professionals que treballen per la diversitat i la interculturalitat.
  • Comunicació i participació, per informar sobre el desenvolupament del programa i la Xarxa, i promoure la participació i relació entre Xarxa i ciutadania.
  • Prestació del servei, com a accions dirigides a donar un servei relacionat amb interculturalitat i gestió de la diversitat.

Narratives interculturals busca visibilitzar i reconèixer la realitat intercultural, reforçar els valors de convivència i diversitat, difondre nous missatges en positiu, transformar les percepcions negatives i prevenir els rumors, contribuir a fer que la diversitat i la interculturalitat siguin criteris de les polítiques de serveis públics, i afavorir el treball en xarxa de les persones i col·lectius que treballen per la convivència.

Us convidem a conèixer el programa accedint al següent enllaç: Narratives interculturals

 

Sessió de contrast del Pla d'Acció Antirumors Xarxa Valors Santa Coloma del passat divendres, amb referents tècnics municipals. Molta feina feta! #participació #debat

Publicada por EIDOS Dinamització Social en Lunes, 20 de noviembre de 2017