Potser més d’una vegada heu pensat: “els consells no acaben de funcionar”, “les persones que hi assisteixen, són poques i no participen prou”, “dediquem molt temps i recursos a la comissió, i aquesta no funciona com ho hauria de fer”…

Sorpresa! No esteu sols ni soles! passa a molts municipis i EIDOS us pot ajudar!

I què podem fer, cal acabar amb els consells i comissions? Pensem que no, perquè els consells i altres òrgans com comissions, fòrums, àgores, etc., són espais de participació ciutadana que constitueixen una eina essencial per a la vida democràtica dels pobles i ciutats. SI funcionen, permeten establir aliances, teixir complicitats i generar debat entre els principals actors implicats en els diversos aspectes de la vida del municipi ajudant a què l’ajuntament generi actuacions municipals de consens. Tenen caràcter consultiu, però això no impedeix que siguin un espai fèrtil, viu i ric si en fem una dinamització adequada

I llavors, què fem? Sovint, quan posem en marxa o dinamitzem aquests espais, oblidem tenir cura d’un aspecte essencial: més enllà del rol de representació que cada membre duu a terme dins de l’òrgan (representant entitats, administració, etc.), neix un grup conformat per PERSONES. En aquest grup de persones s’establiran dinàmiques relacionals d’acord amb el context que creem. És fonamental, doncs, posar-hi atenció: saber d’on partim (quines aliances o conflictes previs hi ha), definir noves bases, generar un espai de confiança, que s’assumeixin els objectius pels quals neix, generar un sistema comunicatiu empàtic, etc.

.

I si li donem una volta?

Des d’EIDOS Dinamització Social us volem ajudar a crear o repensar els vostres consells i altres òrgans per tal que puguin desenvolupar la seva activitat d’una manera més rica, dinàmica i eficaç.

I els objectius específics serien dos:

  • Reforçar les relacions: centrat a crear els vincles i les maneres de relacionar-se més propicies per afavorir al treball cooperatiu.
  • Adquirir i consensuar el marc de treball: consensuar objectius, acordar el funcionament, tot revisant si s’escau les coses que el bloquegen, definir una agenda de temes, etc.

La metodologia que us proposem, lúdica i vivencial, ajuda a crear relacions de confiança de manera ràpida i profunda, permet assolir nivells més alts de motivació, estableix ponts de comunicació corporal-emocional que afavoreixen el treball en equip i el diàleg empàtic, permet elaborar continguts de manera creativa, permet una millor alineació emocional-mental, afavorint la sostenibilitat de les decisions.

Si vols que t’ajudem contacta amb nosaltres. Ho pots fer mitjançant el nostre formulari web o enviant-nos un correu electrònic a contacta@eidos.social

.

I com us proposem fer-ho?

Portant a terme una dinamització vivencial dels consells/òrgans de participació i grups motor, en la qual treballar a partir de dinàmiques lúdiques i expressives. A través d’aquestes dinàmiques volem posar les bases del consell/òrgan com a espai de participació i aprenentatge compartit.

A EIDOS hem desenvolupat una metodologia basada en l’ús de dinàmiques de grup, jocs, moviment i expressió creativa en combinació amb la formació més clàssica i el coaching. Les dinàmiques vivencials que us podem oferir es combinaran amb un espai formatiu que s’orientarà a dos aspectes principals:

  • Els òrgans de participació: marc legal, possibilitats i límits (pels òrgans de nova creació)
  • La comunicació empàtica: bases per al diàleg. Formarem els membres del consell en habilitats de comunicació empàtica provinents del coaching i de la Comunicació No Violenta. L’objectiu és facilitar l’expressió sincera i l’escolta activa en la comunicació en grup.

.

De què estem parlant?

Comencem pel principi: La paraula ve al final

Si comencem per la paraula, sovint podem crear barreres. No oblidem que la gran majoria de conflictes sorgeixen per dificultats en la comunicació oral i escrita. Per això, primer cal crear complicitats a partir de la interacció des d’altres formes de comunicació i relació: el llenguatge corporal, el joc, l’expressió artística…

.

Aconseguim una comunicació empàtica

Totes les persones que formaran part de l’òrgan de participació han de poder establir una base perquè la comunicació sigui fluida, permeti l’expressió del dissens, sigui respectuosa amb les emocions i interessos de l’altre, … Parlar, però sobretot, ser capaços d’escoltar.

Per als nous consells i comissions us proposem en una trobada més formativa, més centrada en la lingüística tot i que amb un gran component pràctic, en la qual practicar i aprendre a tenir cura del nostre llenguatge i que aquest sigui més inclusiu.

.

Establim el full de ruta i comencem a caminar com a grup

Un cop feta l’aproximació a les altres persones amb qui compartirem l’espai de treball, hem d’organitzar-nos i construir un full de ruta, a partir de conèixer quin és el punt de partida i acordant una agenda de treball.

Es tracta d’una sessió en la qual coneixerem què són els consells/òrgans de participació, cap a on volem anar, i quines seran les formes d’organització.

.

Reimpulsem els òrgans i espais existents

En el cas d’òrgans de participació que ja tenen un camí recorregut, serà necessari partir de la revisió i avaluació de la feina feta fins al moment. Mitjançant dinàmiques lúdiques, ens aproximarem a l’opinió de cadascú sobre el treball realitzat. A partir d’aquí, podrem introduir les bases per a la comunicació relacional.

Tanmateix, i depenent del grau de conflictivitat existent, es podrà començar parlant sobre noves formes de comunicació, per passar després a l’avaluació.

Finalment, i a la tercera sessió, treballarem per reconstruir ponts de comunicació i treball, generar una major cohesió, analitzar si totes les persones integrants s’estan podent expressar, elaborar una diagnosi compartida i acordar l’agenda de treball.

..

Caminar en companyia

Si tens dubtes en les següents reunions, pots comptar amb nosaltres.

..

Tenim molta feina a fer

A EIDOS Dinamització Social tenim moltes ganes de poder col·laborar amb vosaltres en la dinamització i revitalització dels òrgans de participació existents al vostre municipi. El nostre equip multidisciplinar us podrà ajudar assessorant-vos i acompanyant-vos en el camí a realitzar per a activar els vostres òrgans de participació.

Només consells i comissions? Clar que no! Pensem que aquesta aproximació és necessària per a qualsevol grup que hagi de treballar amb una certa continuïtat: grups motors, grups de discussió amb més de dos dies de treball, etc.

Esperem poder-vos ser d’ajuda!