2019

Per acord de Govern GOV/4/2019, de 8 de gener, la Generalitat de Catalunya crea el Programa per a l’impuls i l’elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (endavant PN@SC), amb l’objectiu de promoure una estratègia compartida entre educació, recerca i economia productiva per a “portar Catalunya a un desenvolupament cultural, social i econòmic més basat en el coneixement i que pugui ser més sostenible, integrador i innovador”. El PN@SC s’ha de convertir, doncs, en una estratègia de modernització realitzada a partir del debat i el consens sobre els nous reptes amb tots els agents implicats.

Per elaborar el text del PN@SC, es creen diverses estructures de treball, com són el Plenari, la Taula Permanent, els Grups de Treball i el Consell Consultiu, que són els encarregats, en diverses mesures i nivells, de realitzar una proposta de contingut.

La Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, des del Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General de Planificació en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, i la Subdirecció General de Participació Ciutadana (SdGPC) van col·laborar en l’organització d’un procés participatiu que permetés ampliar el senyal i portar el debat a la ciutadania. L’objectiu és que els resultats d’aquest procés siguin treballats per les persones que formen part de les estructures de debat, especialment dels Grups de Treball, i incorporats en el document final del Pacte.

EIDOS Dinamització Social va ser l’encarregada de dissenyar i dinamitzar les sessions esmentades, a més de recollir les propostes que es formuléssin a la plataforma online.

Resultats

Es van organitzar 7 sessions territorials i 5 sectorials, durant els mesos d’octubre i novembre de 2019. Els resultats obtinguts es poden consultar a la plataforma web participa de la Generalitat de Catalunya.

Algunes de les dades obtingudes del procés van ser:

Més informació:

https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement

http://empresa.gencat.cat/ca/intern/pnsc