La Generalitat de Catalunya vol impulsar un procés de participació sobre política pressupostària, per recollir les preferències, opinions i aportacions de la ciutadania i així completar i millorar la presa de decisions pressupostàries.

En aquest cas, es va fer una prova pilot adreçada al personal de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció de replicar-la més endavant obrint la participació a tota la ciutadania.

Es va demanar a l’equip d’EIDOS que dinamitzessin les sessions de debat, gestionessin la plataforma participa, i adaptessin el contingut amb un llenguatge més planer i entenedor per aquelles persones que habitualment no estan acostumades a tractar conceptes econòmics i pressupostaris.