L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va crear la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius amb l’objectiu d’afavorir el mutu coneixement i la col·laboració entre ciutadans i ciutadanes perquè aquests es convertissin en agents per la convivència. La Xarxa és un dels programes desenvolupats pel Servei de Convivència, i està formada per persones i col·lectius que volen ajudar a establir un marc de convivència positiu a la ciutat.

L’any 2016, el Servei de Convivència va començar un procés per a redactar un Pla d’Acció Antirumors, amb la finalitat de generar idees i arguments per a combatre els falsos rumors que dificulten la convivència. A partir d’aquests resultats, l’ajuntament, amb l’assessorament d’EIDOS, va continuar amb el seu treball de dotar al Pla de continguts i accions, motiu pel qual es van realitzat diverses sessions de debat amb professionals dels serveis públics i amb membres de la Xarxa.  Els objectius d’aquelles sessions eren crear un nou relat sobre convivència, diversitat i model intercultural, fomentar un espai de trobada, i proposar objectius i accions a incloure al Pla d’Acció Antirumors.

Com a resultat del treball realitzat per part de l’Ajuntament i de les quasi 100 persones que van participar, es va crear el programa Narratives Interculturals. Podeu conèixer la informació a l’enllaç que trobareu a continuació:

Narratives interculturals, línies d’acció per la convivència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Web de la Xarxa

Informació sobre el Pla