2020

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) ha de recollir la visió comuna i les estratègies de desenvolupament consensuades, que el govern municipal durà a terme el mandat per millorar la ciutat i la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

El PAM és un document de futur. Els entorns de les viles i ciutats són molt canviants. Les demandes ciutadanes, les seves expectatives i l’encaix a l’entorn fan evolucionar molt ràpidament les polítiques públiques. Això fa que sigui molt necessari definir quines han de ser les accions que calen per donar compliment a les noves necessitats.

L’Ajuntament de Gavà ha elaborat un esborrany de PAM, el qual posa a debat en un procés d’informació i consulta que obre a inicis de l’any 2020. En aquest procés, es podrà participar digitalment o presencialment a la Jornada de debat prevista per finals de febrer, per a conèixer i debatre sobre els 76 compromisos ordenats en 5 eixos d’actuació:

  • Territori, medi ambient i transició ecològica.
  • Estratègia econòmica, treball i promoció de la ciutat.
  • Benestar, acció social i ciutat educadora.
  • Espai públic, seguretat i convivència.
  • Nova governança i serveis generals.

Més informació:

Web del procés

Plataforma de participació “Gavà participa, Gavà decideix”

Tríptic informatiu “Help! Vull participar”

Esborrany de PAM