2016-2018

El procés de participació del POUM de Sant Esteve de Palautordera, tenia per objectiu incloure la visió ciutadana en la definició del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pels pròxims 30 anys.

Al llarg de l’any 2016, es van realitzar diverses sessions per a presentar, a totes les veïnes i veïns, la informació sobre el poble i la seva situació actual (anàlisi i diagnosi), els elements i fases referides a la redacció del POUM, i el procés participatiu que l’acompanya. Així mateix, i en una sessió oberta després de la presentació d’alternatives, tant les entitats com els ciutadans i ciutadanes de Sant Esteve de Palautordera van poder debatre i fer arribar la seva visió sobre els elements que defineixen les alternatives de desenvolupament.

Com a resultat d’aquell treball, es va elaborar un avanç de Pla que es va aprovar per Ple Municipal, i que es va fer arribar a totes les institucions i administracions implicades perquè emetessin informes de valoració. Un cop rebuts tots els informes a considerar, calia tornar a obrir el debat amb la ciutadania per poder aterrar la proposta i incorporar elements i criteris a tenir en compte pel territori concret.

Quasi 50 persones van participar en els tres debats temàtics que es van organitzar durant el 2018:

  • Debat temàtic sobre habitatge i nucli urbà.
  • Debat temàtic sobre sòl no urbanitzable i activitat econòmica.
  • Debat temàtic sobre espais lliures, mobilitat i equipaments.

De forma complementària, es va demanar la col·laboració de les veïnes i veïns del municipi per elaborar l’inventari de patrimoni, un dels documents que componen el POUM i que es tracta d’un llistat que identifica i enumera aquells elements rellevants de Sant Esteve, als quals aplicar alguna mesura específica d’ús o protecció.

Web del procés: http://www.poumsantesteve.info/