Anys 2017 – 2018

Poble-sec és un barri dinàmic, en continua transformació urbana i amb una important activitat veïnal. La necessitat de tenir equipaments en el barri i per al barri és un tema que el veïnat, les entitats i els col·lectius del Poble-sec han expressat en més d’una ocasió. Aquesta inquietud de la ciutadania ha quedat palesa en diversos espais de participació (com el Consell de Barri o el procés de participació vinculat al Pla d’actuació del districte) o en iniciatives ciutadanes com la Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa.

La Comissió per a la Recuperació de la Casa de la Premsa, és una comissió formada per diversos col·lectius, associacions, i veïns i veïnes de Poble-sec per reclamar la recuperació d’aquest edifici: la Casa de la Premsa, un edifici creat el 1929 per Pere Domènech i Roure, i que des de fa  més de cinquanta anys està infrautilitzat i en desús. En aquest sentit, la Comissió se’n fa ressò d’una històrica demanda, ja que des dels anys noranta el barri reivindica la recuperació d’aquest edifici per a destinar-hi usos veïnals.

El Districte, donant resposta a les reivindicacions i la necessitat d’equipaments, l’any 2016 encarrega a l’equip d’Activa Prospect un estudi per tenir un document de diagnòstic inicial de la disponibilitat i les necessitats d’equipaments i així engegar un procés de debat amb la ciutadania. A més, encarregà l’estudi volumètric d’un solar disponible al costat del camp de futbol de la Satalia, a Montjuïc, presentat al Consell de Barri de 29 de març de 2016.

Després de detectar les necessitats del Poble-sec, reconèixer les possibilitats del solar de la Satalia, i considerant el projecte de recuperació de la Casa de la Premsa, el Districte va creure convenient analitzar totes les possibilitats del barri i elaborar un Pla d’equipaments de Poble-sec, un document que ha de ser l’eina de planificació a mig termini del districte en matèria d’equipaments. I per a fer-ho, durant l’any 2017 s’ha realitzat el procés de participació que havia de ser el punt de partida d’aquest Pla.

L’objectiu principal del procés de debat era recollir les necessitats del barri, però també propostes d’usos per nous equipaments i millores d’alguns dels equipaments existents.

Durant aquest procés, i amb l’assessorament d’EIDOS, es van realitzar diversos debats per tal d’incorporar les visions i opinions dels diferents agents socials: sessions de debat ciutadà de diagnosi i de propostes, sessió de diagnosi amb referents tècnics, xerrada sobre equipaments, activitats de participació a l’espai públic, etc.

Resultats obtinguts

En total, van participar 534 persones (sense comptar els representants tècnics i polítics assistents), de les quals més de 250 han estat persones diferents. Podeu consultar les principals conclusions de les més de 400 propostes recollides al web decidim.barcelona