Anys 2017-2018

L’Ajuntament de Premià de Mar està elaborant un nou Pla Jove, un document que detallarà les polítiques de joventut (d’entre 12 i 29 anys) de l’Ajuntament pels pròxims quatre anys.

Dins de les tasques desenvolupades per a la seva elaboració, s’ha avaluat ja el Pla Anterior (2012-2016) i redactat la diagnosi que recull les necessitats i fortaleses dels joves de Premià de Mar.

A finals de 2017 es va iniciar la fase de propostes per recollir el màxim d’aportacions i visions diferents per tal d’ajustar el Pla a la realitat juvenil. Dins aquesta fase de propostes es va realitzar una sessió de debat amb els i les joves, amb l’objectiu de construir conjuntament noves actuacions possibles, i una sessió amb referents tècnics municipals.

Web del procés