2018-2019

L’Ajuntament de Premià de Mar va reservar (pendent d’aprovació del Ple) 500.000 € del pressupost municipal dels dos anys següents (2019 – 2020) perquè la ciutadania decidís a quins projectes els volia destinar. Es podien proposar els projectes, inversions i accions que es consideressin que podien millorar el poble en qualsevol àmbit: Cultura i esports, Civisme i bon veïnatge, Medi ambient i sostenibilitat, Activitat econòmica, Persones, Urbanisme i espai públic, Comunicació i participació.

Un cop finalitzat el termini i l’Ajuntament va tenir totes les idees ciutadanes, es van valorar tècnicament, si eren viables, legals, de competència municipal, si no superaven el pressupost establert, etc. Totes les propostes que complien aquests criteris es van posar a votació perquè la ciutadania decidís les millors de cada bloc:

  • Propostes grans: Entre 50.001 € i 150.000 €
  • Propostes mitjanes: Menys de 50.000 €

Actuacions realitzades

Igual que a anteriors edicions, es va elaborar un dossier informatiu a la ciutadania, per explicar el funcionament del procés. En aquesta ocasió, també es van editar uns senzills flyers amb una síntesi.

El web municipal, i concretament la plataforma DECIDIM, va ser l’espai de referència informativa. A més, també era la plataforma on presentar propostes i a on votar les escollides.

Per tal de donar a conèixer el projecte, i així promoure la màxima participació durant la fase de presentació de propostes, es va disposar durant dues setmanes, d’una persona que fes la tasca d’informar del Pressupost Participatiu per diversos punts del municipi. També es va editar un dossier informatiu amb les propostes que es varen sotmetre a votació,  el qual es va fer arribar a totes les llars; a més de roll-ups informatius que van ser utilitzats als punts de votació al carrer.

Amb l’objectiu de facilitar el procés de votació electrònica i promoure la màxima participació, es va disposar de dues persones que van informar del funcionament de les votacions i oferien la possibilitat de votar in situ, situant punts de votació a diferents espais del municipi.

Resultats obtinguts

A la fase inicial del projecte, i encara que és molt difícil comptabilitzar les persones a les quals s’informa al carrer, es va informar a 1.293 persones, de les quals 529 van ser homes i 764 dones. A la major part d’elles, se les va informar en horari de tarda (el 69,14% en horari de tarda i 30,86% en horari de matí). Del total de persones informades, 230 persones (el 17,79% de les persones informades)  ja coneixien pel pressupost participatiu per haver participat en anys anteriors, fent propostes o votant-les.

Després de les valoracions tècniques de les 85 propostes presentades (les quals tenien un cost total de 5.426.019 €), 62 propostes es van sotmetre a votació.

Als punts de votació al carrer, es va informar del procés de votació a 502 persones, de les quals el 45% (226) van ser homes i el 55% (276) dones. 99 persones van votar amb les tablets des dels punts al carrer, el 44,44% homes i el 55,56% dones.

Un total de 12 propostes, 9 de projectes petits i mitjans (fins a 50.000 €) i 3 de projectes grans (de 50.001 a 150.000 €) han estat les guanyadores del pressupost participatiu. Per conèixer les propostes es pot accedir al web: https://decidim-premiademar.diba.cat/processes/pressupost-participatiu-2019-2020/f/416/

Web del procés