L’Ajuntament de Premià de Mar va impulsar aquest procés per tal que la ciutadania proposés projectes de tot tipus i àmbits i escollís aquells que considerava prioritaris amb el límit pressupostari de 200.000 €.

El procés va ser essencialment per internet, tot i que es podia participar presencialment en les sessions de presentació i mitjançant urnes. EIDOS va dinamitzar tot el procés, assessorar en la presa de decisions i l’organització dels diferents moments i, dinamitzar tant les xarxes com els espais d’informació i seguiment (Grup motor).

Web http://governobert.pdm.cat/participacio/proces-de-debat/37/pressupost-participatiu-2017/