Anys 2017-2018 (en curs)

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de la Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes, ha iniciat un procés per a la definició de criteris i continguts que ha de contemplar el nou Reglament de Participació Ciutadana. Aquest procés es basa en el Reglament tipus de participació ciutadana que ha aprovat la Diputació de Barcelona el 23 de març de 2017, però també té molt en compte les múltiples experiències que s’han desenvolupat en els darrers anys (l’any 2009 l’Ajuntament va iniciar un procés per elaborar el Reglament de Participació Ciutadana, en el qual es va arribar a consultar a la ciutadania). L’objectiu doncs, és reprendre aquesta feina, i actualitzar-la. Des de llavors, la normativa autonòmica i estatal en matèria de participació, transparència i bon govern ha canviat, així com ha crescut les demandes de participació que fa la ciutadania i la maduresa d’aquestes demandes. Les tecnologies, ja no tan noves, són també una oportunitat per apropar la voluntat municipal a la voluntat ciutadana de millorar aquest àmbit.

El nou Reglament de Participació Ciutadana ha de contribuir a difondre la tasca del servei de participació i a consolidar les bases d’un model de participació que millori la qualitat democràtica del poble.

Web del procés

 

Dimecres passat, debatent amb els consells i òrgans de participació els possibles continguts a incloure al Reglament de Participació. Obrint canals de relació #ReglamentdeParticipació Ajuntament de les Franqueses

Publicada por EIDOS Dinamització Social en Viernes, 23 de febrero de 2018