Febrer a abril de 2019

Pas sota Muralla és un carrer del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, situat a sota del Passeig d’Isabel II, i entre els carrers Llauder, Pla de Palau, Reina Cristina i Doctor Aiguader. En aquest carrer es troba un espai, actualment a millorar, en el qual està ubicat l’antic edifici dels pesadors. El carrer separava antigament el passeig elevat de la muralla de la primera línia d’edificacions.

L’Ajuntament de Barcelona va considerar adient desenvolupar un projecte de remodelació de l’espai, motiu pel qual va impulsar un breu procés de participació per a determinar els futurs usos i el nou disseny del carrer Pas sota Muralla.

 

Procés realitzat

El procés de debat va ser liderat pel Districte de Ciutat Vella i amb el suport de la Direcció de Servei de Democràcia Activa i Descentralització de l’Ajuntament, i va constar de dues sessions:

  • Imaginaris: sessió de debat en la qual es va explicar a les persones assistents l’oportunitat que suposa l’enderroc de l’edifici dels pesadors per ordenar la zona, especialment els seus usos i la mobilitat futura, es van compartir els condicionants de l’espai i la seva història, i es va convidar a les i els assistents a reflexionar globalment sobre com ens agradaria que fos l’espai.
  • Projecte: sessió de debat en la qual es va presentar el projecte realitzat per l’equip d’arquitectes municipals a partir dels comentaris i idees de la sessió anterior, i en la qual es convidava a les persones assistents a concretar la proposta.

D’altra banda, es preveu fer arribar les conclusions del procés a totes les persones que varen assistir a les sessions realitzades mitjançant correu electrònic. Així mateix, i després que l’equip d’arquitectes municipals estudiï les propostes recollides i elabori un esborrany final de projecte, aquest es presentarà a la ciutadania en el marc d’un consell de barri a realitzar durant la tardor de 2019.

 

Resultats

Al procés han assistit, fins al moment, una vintena de veïns i veïnes del carrer, així com de representants d’entitats i locals comercials.

De manera general, es demana que sigui un espai familiar i lliure de molèsties acústiques, el més lliure possible però ordenat, que combini els diferents usos, i on predomini el verd. Hauria de ser un espai en el qual se separessin el pas de les vies rodades del pas dels vianants. La majoria de persones participants varen mostrar el seu acord amb el projecte presentat per l’Ajuntament a la següent sessió, i van completar-la amb alguns elements de mobiliari urbà, consideracions i alertes a tenir en compte, etc.