Any 2018

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha portat a terme el projecte de revisió i actualització del Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest Pla és l’eina que ha de servir per definir el model urbà que es vol implantar a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les dotacions existents, tenint en compte aspectes com les necessitats socials, les zones verdes i la construcció d’equipaments i habitatges, sense oblidar la protecció del paisatge i el medi ambient.

Un cop aprovat l’Avanç del POUM l’1 d’agost de 2018, que defineix els grans objectius i primeres estratègies del futur Pla, es va donar el tret de sortida al procés d’informació i participació ciutadana, pel qual, a més d’informar dels continguts del Pla en les seves diferents fases de redacció, es volia recollir les opinions i aportacions dels habitants de Santa Cristina respecte a cada àmbit de treball.

 

El procés de participació

El procés de participació va incloure diversos canals i moments per a la recollida de propostes. Dins d’aquests canals es va organitzar una activitat informativa i participativa a l’espai públic (que es va portar a terme el dia 15 de setembre), i dues taules de debat temàtiques, obertes a la participació de tothom que estigués interessat. La primera de les taules de debat es va titular “La ciutat construïda i els seus creixements”, i es va portar a terme el dia 21 de setembre de 2018 a les 19 hores a l’Escola Pedralta. La segona taula de debat, sota el títol “L’ordenació dels espais oberts i el paisatge”, es va realitzar el dia 28 de setembre de 2018 a les 19 hores al mateix espai.

A més de les dues sessions de treball, durant el mes d’octubre es van convocar diverses reunions de treball per barris, amb les veïnes i veïns de cada àmbit territorial, per a tractar dubtes, consultes i propostes concretes. D’altra banda, es va obrir una web per a recollida d’aportacions i informar sobre el procés, en la que també es va oferir la possibilitat d’emplenar una enquesta de percepció.

Web del procés