La XAVI és una xarxa impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Està formada per entitats, altres agents socials i administracions compromeses en treballar conjuntament entorn a temàtiques concretes realitzant propostes, projectes i accions encaminades a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i trastorn de salut mental a la ciutat de Barcelona, seguint els principis bàsics d’inclusió, vida independent i accessibilitat.

S’organitza en grups de treball, formats per representants de les pròpies entitats que la constitueixen, i que cada any desenvolupen els projectes que han proposat i aprovat a l’assemblea anual.

A partir del 2024 EIDOS Dinamització Social s’encarrega de la dinamització i el suport tècnic a la Secretaria, per coordinar les reunions del grups, afavorir el treball col·laboratiu. A més  d’elaborar la documentació necessària pel seu bon funcionament, tant a nivell operatiu com de difusió de les seves accions.

Frase clau: La XAVI té com objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i trastorn de salut mental a la ciutat de Barcelona, seguint els principis bàsics d’inclusió, vida independent i accessibilitat.