DIES: octubre de 2017 (quatre sessions)

HORARI: 9 a 11 hores

INSCRIPCIÓ INDEPENDENT A CADA UNA DE LES SESSIONS (el termini finalitza el 7 de setembre)

Al mes de juny d’enguany la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya va organitzar un cicle de sessions sobre la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert. A causa de la gran acceptació d’aquest cicle s’ha decidit dur a terme una segona edició durant el mes d’octubre.

Amb aquests cicles es pretén valorar la situació actual d’implementació de la llei i les seves oportunitats de millora. Les sessions tindran un caràcter eminentment pràctic i interactiu i cadascuna inclourà el tractament de diversos àmbits de la transparència.

Les sessions són:

El curs està dirigit a responsables, càrrecs de comandament i personal tècnic de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, preferentment que prestin serveis a les unitats d’informació i assessories jurídiques en l’àmbit de la publicitat activa i dret d’accés a la informació pública.

Més informació