Dates: Del 5 a l’11 de novembre de 2018

Organitza: Ajuntament de Barcelona

Parlem d’smart city per a referir-nos a l’ús que fa la ciutat de les noves tecnologies per afavorir un desenvolupament urbà més sostenible i inclusiu. Es tracta d’un concepte emergent, cada cop més estès a la nostra societat.

En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona organitza l’Smart City Week, una setmana d’activitats amb l’objectiu de compartir la reflexió sobre la incidència de les tecnologies a l’espai urbà. Aquesta convocatòria afavorirà el diàleg i el debat sobre quin és el model de ciutat desitjat. Comptarà amb la col·laboració de ciutadania, agents privats i públics, entitats veïnals i institucions docents dels districtes de la ciutat, i possibilitarà l’intercanvi de reflexions sobre diversos temes com la mobilitat, l’habitatge, el mercat i l’àgora.

Més informació